Cart
 • 0
 • Products in cart
  item(s) Total:$0.00
  Goto Cart

  TS Schisandra Chinensis AAA 3oz

  Price $ 10.79 You will get 11 points
  1 review(s)
  Delivery country Can delivery to USA
  Product Serivce
  Quantity
  • 性味归经: 性酸,温;归肺,心,肾,胃经。
  • 功效特点: 有敛肺肾止咳喘,滋肾固精,收敛止泻,固表敛汗,生津止渴,养心安神的功效。 用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗,盗汗,津伤口渴,短气脉虚,内热消渴,心悸失眠。
  • 常规用量: 内服:煎汤,3~6g;外用:研末掺或煎水洗。
  • 产品描述:

   别名:玄及、会及、五梅子、山花椒、壮味、五味、吊榴等。 “五味皮肉甘酸,核中辛苦,都有咸味”,故有五味子之名。本品为木兰科植物五味子或华中五味子的干燥成熟果实。干燥果实略呈球形或扁球形。外皮鲜红色,紫红色或暗红色。显油润,有不整齐的皱缩。果内柔软,常数个粘连一起;内含种子1~2枚。果肉气微弱而特殊,味酸。以紫红色、粒大、肉厚、有油性及光泽者为佳。

  • 性味归经:

   性酸,温;归肺,心,肾,胃经。

  • 功效特点:

   有敛肺肾止咳喘,滋肾固精,收敛止泻,固表敛汗,生津止渴,养心安神的功效。 用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗,盗汗,津伤口渴,短气脉虚,内热消渴,心悸失眠。

  • 古籍记载:

   《神农本草经》:主益气,咳逆上气,劳伤羸度,补不足,强阴,益男子精;
   《本草通玄》:固精,敛汗。

  • 常规用量:

   内服:煎汤,3~6g;外用:研末掺或煎水洗。

  • 注意事项:

   凡表邪未解及有实热积滞者均不宜使用。